ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ನೋಡಿ… ಆನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ!!!

ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತದಿಂದ ಹಾಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಸುವಾಸನೆ ಹೀರಿದಾಗ ಕೂಡ ಮನಸಿಗೆ ಹಾಯಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆಗುವ ರುಗ್ಮತವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅರೋಮಾ ಥೆರಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸುವಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈದ್ಯರು ಈ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡುವ ಈ ಅರೋಮಾ ಥೆರಪಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎಲೆಯನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೀರುವುದ ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ

ಆ ಎಲೆಯೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ಎಲೆ ಸುಪರಿಚಿತವೇ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಬೇ ಲೀಫ್ ಎಂದು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಜ಼್ ಪತ್ತಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನೋಣ ಎಂದು ಮನಸು ಕುಣಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರುಚಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಅರೋಮಾ ಥೆರಪಿಗೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಮಿನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಡಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ರೂಮಿನ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆನಂತರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ತಂಪಾದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ, ಆಂದೋಲನ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೂಮ್ ತುಂಬಾ ಸುವಾಸನೆ ಭರಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಕೀಟಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.